Zarząd Koła

Zarząd:

Prezes
prof. dr hab. Karol Krop

V-ce Prezes
dr hab. inż. Andrzej Tomek, prof. UR

Łowczy
mgr inż. Wiktor Lenarczyk

Podłowczy obwodu 140
Stanisław Piwowarski

Podłowczy obwodu 34
Tomasz Samburski

Skarbnik
mgr inż. Krzysztof Lenarczyk

Sekretarz
lek. wet. Joanna Murzyn


Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Jan Wilamowski

Członek Komisji Rewizyjnej
Jan Dudek

Członek Komisji Rewizyjnej
mgr inż. Tomasz Mazur