Zarząd Koła

Zarząd:

Prezes honorowy
dr hab. inż. Andrzej Tomek, prof. UR

Prezes:
mgr inż. Wiktor Lenarczyk

Łowczy:
lek. wet. Joanna Murzyn

Podłowczy obwodu 80:
Stanisław Piwowarski

Podłowczy obwodu 45:
Tomasz Samburski

Skarbnik
mgr inż. Krzysztof Lenarczyk

Sekretarz
mgr inż. Tomasz Mazur


Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Jan Dudek

Członek Komisji Rewizyjnej
Krzysztof Szawara

Członek Komisji Rewizyjnej
Robert Żółty