Zarząd Koła

Zarząd Koła

Prezes

prof. dr hab. Karol Krop

Wiceprezes

dr hab. inż. Andrzej Tomek, prof. UR

Łowczy

mgr inż. Wiktor Lenarczyk

Podłowczy - Obwód 34 Słomniki

Tomasz Samburski

Podłowczy - Obwód 140 Kornatka

Stanisław Piwowarski

Skarbnik

mgr inż. Krzysztof Lenarczyk

Sekretarz

inż. Joanna Murzyn

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

mgr inż. Leszek Burakowski

Członek Komisji Rewizyjnej

Jan Wilamowski

Członek Komisji Rewizyjnej

mgr inż. Wiesław Niemczyk