Zarząd Koła

Zarząd Koła

Prezes

prof. dr hab. Karol Krop

Wiceprezes

dr hab. inż. Andrzej Tomek, prof. UR

Łowczy

mgr inż. Wiktor Lenarczyk

Podłowczy - Obwód 34 Słomniki

Tomasz Samburski

Podłowczy - Obwód 140 Kornatka

Stanisław Piwowarski

Skarbnik

mgr inż. Krzysztof Lenarczyk

Sekretarz

lek.wet. Joanna Murzyn