O nas

Koło Łowieckie "Jarząbek" w Krakowie założone zostało we wrześniu 1952 roku, pod nazwą K.Ł. "Łowiec" w Krakowie. Powstało ono na bazie myśliwych dzierżawiących łowiska w rejonie Słomnik i istniało początkowo przy Wyższej Szkole Rolniczej, a następnie przy Akademii Rolniczej w Krakowie. Założycielami Koła byli Stanisław Kiełek, Włodzimierz Puchalski, Juliusz Jakóbiec, Włodzimierz Ossowski, Sylwester Kaszowski, Józef Kielman, Zenon Szumera, Marek Szczepański. Pierwszy Zarząd Koła działał w składzie: Juliusz Jakóbiec - prezes, Zenon Szumera - łowczy, Marek Szczepański - sekretarz, Sylwester Kaszowski - skarbnik. Członkowie i władze Koła rekrutowały się głównie z pracowników AR w Krakowie. Władze Koła piastowali profesorowie i wykładowcy tej uczelni. W 1960 roku Koło zmieniło nazwę na K.Ł. "Jarząbek" w Krakowie.

We władzach i organach wojewódzkich PZŁ udzielali się: Juliusz Jakubiec, Stanisław Kiełek - prezes WRŁ (1961- 1972) członek licznych komisji NRŁ. Do działaczy PZŁ należą: Andrzej Tomek - przewodniczący Komisji Hodowlanej, lektor PZŁ, członek WRŁ i wielu komisji problemowych, Wojciech Plewiński - przewodniczący Komisji Etyki, Kultury i Tradycji Łowieckiej WRŁ w Krakowie. Członkiem Koła przez szereg lat był wybitny fotograf przyrody Włodzimierz Puchalski. Do członków Koła odznaczonych "złomem" należeli: Włodzimierz Puchalski (1947), Stanisław Kiełek (1969), Andrzej Tomek (2002), Karol Krop (2015); Medalem "Św. Huberta" - Wojciech Plewiński (1998), Odznaczeni Medalem "Za Zasługi dla Łowiectwa Krakowskiego" są: Stanisław Kiełek (1985), Andrzej Tomek (1988), Wojciech Plewiński (2006), Karol Krop (2012), a w 2002 roku odznaczenie to otrzymaliśmy jako Koło.

W 2012 roku Koło obchodziło jubileusz 60-lecia założenia. Koło liczy obecnie 47 członków, spośród których 25 posiada uprawnienia selekcjonerskie. Każdego roku przyjmujemy na staż i kształcimy kilkoro stażystów. Możemy sie poszczycić dobrze zagospodarowanymi łowiskami, zróżnicowanymi pod kątem siedlisk i występowania poszczególnych gatunków zwierząt.