Zniesienie zakazu przemieszczania się

Z dniem 20 kwietnia 2020 r. zniesiony został zakaz przemieszczania się ludności, stąd też nie ma przeciwwskazań do wykonywania polowania. Należy pamiętać o zachowaniu odpowiednich zasad bioasekuracji w związku z COVID-19 oraz ASF.

Mam nadzieję, że sytuacja prawna ustabilizowała się i kolejne zaostrzenia nie będą wprowadzane. Proszę jednak o monitorowanie na bieżąco strony ZG PZŁ i ZO PZŁ w Krakowie.