Odstrzał sanitarny dzików

Informujemy, że dnia 10 lutego 2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie woj. małopolskiego: http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2020/1096/ .

Nasze koło ma do pozyskania w ramach odstrzału sanitarnego łącznie 8 sztuk - w obwodzie 34 1 sztuka (już wykonany), w obwodzie 140 - 7 sztuk. termin realizacji - do 30 czerwca 2020 r.

Proszę o rozważne włączenie się w wykonanie odstrzału, traktując to jako wykonanie zadania statutowego PZŁ.