Nowy rok gospodarczy 2020/2021

Szanowni Koledzy, w dniu dzisiejszym (31.03.2020 r.) kończymy poprzedni rok gospodarczy. Z dniem jutrzejszym rozpoczynamy kolejny rok, ze względu na dwa zagrożenia rok wyjątkowy - z jednej strony rozprzestrzeniająca pandemia koronawirusa, z drugiej - również rozprzestrzeniający się - wirus ASF, który na szczęście nie dotyka ludzi, ale powoduje ogromne straty w gospodarce krajowej. Wybory Zarządu Koła na kolejną kadencję, Roczne Plany Łowieckie, organizacja roku gospodarczego, odstrzał sanitarny, nowe zasady bioasekuracji, miały być tematami poruszanymi na Walnym Zgromadzeniu, które jednak nie odbędzie się w najbliższych tygodniach.

Pragnę poinformować, że Roczne Plany Łowieckie dla obydwu obwodów zostały zatwierdzone, dlatego z dniem jutrzejszym możemy wystawiać nowe upoważnienia do wykonywania polowania. Plany wkrótce pojawią się w odpowiedniej zakładce naszej strony. Pragnę również poinformować, że według aktualnego stanowiska PZŁ odstrzał sanitarny jest istotnym powodem do opuszczenia domu. Więcej w komunikacie: https://www.pzlow.pl/odstrzal-sanitarny-istotnym-powodem-do-opuszczania-domu/

Proszę o śledzenie strony internetowej PZŁ, gdzie pojawiają się na bieżąco komunikaty dotyczące działalności kół łowieckich.

Z życzeniami zdrowia oraz myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór!

Joanna Murzyn