Dzień Św. Huberta w KŁ "Jarząbek" w Krakowie - wystawa parostków