Bioasekuracja myśliwych

Szanowni Koledzy,

Informuję, że u Podłowczych do pobrania są pakiety bioasekuracyjne, zawierające środki do przeprowadzania dezynfekcji rąk, odzieży i obuwia podczas wykonywanego polowania, a także rzeczy niezbędne do bezpiecznego - z punktu widzenia przenoszenia ASF - przeprowadzenia patroszenia dzików w terenie (instrukcja postępowania zgodnie z wytycznymi, rękawiczki jednorazowe oraz długie rękawice foliowe, folia, woreczki na próbki do badania mięsa na obecność włośni, środki dezynfekcyjne do odkażenia miejsca patroszenia i pozyskania dzika oraz środka transportu). Każdy z nas powinien zaopatrzyć się w opryskiwacz do rozpylania środka dezynfekcyjnego oraz pojemnik z wodą do przygotowania roztworu dezynfekcyjnego.

Powyżej mapa z ponad 1800 przypadkami ASF, zarejestrowanymi od początku 2020 r.

Dla porównania na przestrzeni całego roku 2019 zanotowano ok 2800 przypadków ASF u dzików.