Koło Łowieckie „Jarzabek” w Krakowie

Koło Koło Łowieckie „Jarzabek” w Krakowie założone zostało we wrześniu 1952 r oku, pod nazwą K.Ł. „Łowiec” w Krakowie. Powstało ono na bazie myśliwych dzierżawiących łowiska w rejonie Słomnik. Założycielami Koła byli: Stanisław Kiełek, Włodzimierz Puchalski, Juliusz Jakóbiec, Włodzimierz Ossowski, Sylwester Kaszowski, Józef Kielman, Zenon Szumera i Marek Szczepański. Koło istaniało przy Wyższej Szkole Rolniczej - w Zarządzie Koła zasiadali profesorowie i wykładowcy tej uczelni. Podobnie większość członków Koła rekrutowała się z pracowników uczelni.

Pierwszy Zarząd działał w składzie: Juliusz Jakóbiec – Prezes, Zenon Szumera – Łowczy, Marek Szczepański – Sekretarz, Sylwester Kaszowski – Skarbnik.

Od 1954 roku Koło dzierżawiło dwa obwody łowieckie – obecnie obwód 34 (głównie powiat krakowski) oraz obwód 140 (powiat myślenicki). W latach 1954-1960 dzierżawiono również obwód leśny w Bieszczadach (gmina Czarna, nadleśnictwo Lutowiska).

Pod koniec lat pięćdziesiątych Koło zmieniło nazwę na Koło Łowieckie „Jarząbek” w Krakowie.

W 1977 roku obchodzono jubileusz 25-lecia istnienia Koła, z okazji którego wydano pamiątkowy medal (najstarszy medal w okręgu krakowskim).

W 2002 roku świętowano 50. rocznicę utworzenia Koła. Z tej okazji wydano „Kronikę Koła Łowieckiego „Jarząbek” w fotografii”, zaopatrzoną również w krótką historię Koła.

Kolejny Jubileusz Koła świętowano w 2012 roku. Z tej okazji Koło ufundowało sztandar, który towarzyszy myśliwym przy wszystkich większych uroczystościach w Kole i w Okręgu Krakowskim. Wydano również kolejną „Kronikę Koła Łowieckiego „Jarzabek”, obejmującą okres ostatniego dziesięciolecia.