Dokumenty

Niektóre dokumenty są dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników

Opłaty roczne

Składka członkowska do PZŁ na 2019 rok wynosi:

a) składka normalna - 363 zł (320 zł składka + 43 zł ubezpieczenie)

b) składka ulgowa - 203 zł (160 zł składka + 43 zł ubezpieczenie)

Termin płatności składki na PZŁ za rok 2019 upływa z dniem 31.12.2018 r.

Składkę ulgową płacą ci Koledzy, którzy do 31.12.2018 skończą 70 lat oraz młodzież ucząca się i studiująca, która do 31.12.2018 nie ukończy 25 roku życia. Opłata z tytułu ubezpieczenia myśliwych od następstw nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej wynosi 43 zł od osoby i kwota ta jest uiszczana wraz ze składką.

 

Składka do Koła:

normalna 700 PLN, ulgowa 350 PLN, plus 50 zł na pokrycie kosztów treningu strzeleckiego, płatna jest do 30 września 2018 r.

 

Opłatę za zwierzynę grubą wziętą na "użytek własny" należy uregulować do 14 dni od pozyskania. W tytule przelewu każdorazowo należy umieścić imię i nazwisko myśliwego oraz odpowiedni tytuł wpłaty.

Numer Konta Bankowego Koła:
konto PKO BP - 06 1020 2892 0000 5502 0148 1001
KŁ "Jarząbek", al. 29-ego Listopada 46, 31-425 Kraków