Aktualności

19.10.2016 - Inwentaryzacja dzików w Nadleśnictwie Myślenice

Dnia 23 października 2016 r. odbędzie się inwentaryzacja dzików w Rejonie Hodowlanym V (właściwym dla obwodu 140), jako część ogólnopolskiej inwentaryzacji dzików. Jako myśliwi, zostaliśmy poproszeni o włączenie się w tą akcję. W związku z tym Zarząd Koła podjął decyzję o odwołaniu polowania zbiorowego, które miało odbyć się tego dnia w obwodzie 34.

Zachęcamy Kolegów do wzięcia udziału w tej inwentaryzacji. Chętnych proszę o niezwłoczny kontakt z Podłowczym obwodu 140, Stanisławem Piwowarskim. Inwentaryzacja będzie miała przebieg zbliżony do inwentaryzacji przeprowadzonej w kwietniu...

Darz Bór, Joanna Murzyn
05.10.2016 - Plan polowań na sezon 2016/2017

Plan polowań zbiorowych na nowy sezon łowiecki został wysłany do członków i stażystów za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej. Jest też również dostępny w zakładce Forum, jako nowy wątek.

Darz Bór, Joanna Murzyn
20.09.2016 - Lanckorońskie Spotkanie z Kulturą Łowiecką

Galicyjski Oddział KKiKŁ zaprasza na

XVII Lanckorońskie Spotkanie z Kulturą Łowiecką.

Temat " SOKOLNICTWO " Gość wieczoru Zbigniew Bonczar

w Gminnym Ośrodku Kultury w Lanckoronie

ul. Krakowska 473, dnia 6 październik 2016r godz. 18.00

Darz Bór, Joanna Murzyn
19.09.2016 - Składka PZŁ na 2017 rok

Informujemy, że wysokość składki członkowskiej do PZŁ na 2017 rok wynosi:

a) składka normalna - 357 zł (320 zł składka + 37 zł ubezpieczenie)

b) składka ulgowa - 197 zł (160 zł składka + 37 zł ubezpieczenie)

Termin płatności składki na PZŁ za rok 2017 upływa z dniem 31.12.2016 r.

Składkę ulgową płacą ci Koledzy, którzy do 31.12.2016 skończą 70 lat oraz młodzież ucząca się i studiująca, która do 31.12.2016 nie ukończy 25 roku życia. Opłata z tytułu ubezpieczenia myśliwych od następstw nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej...

Darz Bór, Joanna Murzyn
19.09.2016 - Akcja szczepienia lisów przeciw wściekliźnie - 26.09-5.10.2016 r.

Wojewódzki  Inspektorat  Weterynarii w Krakowie informuje o akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w dniach od 26 września do 5 października 2016 r.

Darz Bór, Joanna Murzyn
16.09.2016 - Konkursy pracy psów myśliwskich w Niepołomicach

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego oraz Komisja Kynologiczna Okręgowej Rady Łowieckiej w Krakowie zapraszają wszystkich myśliwych, sympatyków kynologii do udziału w Regionalnych Field Trialsach oraz XXV Próby Pracy Wyżłów i Psów Myśliwskich Małych Ras im. Tadeusza Sanickiego które odbędą się w dniach 8 - 9 października na terenie Nadleśnictwa Niepołomice.

Darz Bór, Joanna Murzyn
14.07.2016 - Przypomnienie o czasowym zakazie noszenia broni na czas Światowych Dni Młodzieży

Informujemy, że w dniach 20 lipca - 1 sierpnia 2016 r. w związku z Światowymi Dniami Młodzieży, obowiązuje zakaz noszenia broni, w tym również broni palnej myśliwskiej na terenie województwa małopolskiego oraz śląskiego. W załączniku stosowna informacja z Zarządu Głównego PZŁ.

Darz Bór, Joanna Murzyn
20.04.2016 - Podziękowania dla naszego koła za udział w inwentaryzacji

Serdecznie dziękujemy wszystkim myśliwym i stażystom, którzy wzięli udział w inwentaryzacji zwierzyny przeprowadzonej na terenie RDLP Kraków w dniach 9-10 kwietnia 2016 r. Przesyłamy również oficjalne podziękowania przekazane przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Myślenice Stanisława Widza.

Darz Bór, Joanna Murzyn
01.10.2015 - Plan polowań w bieżącym sezonie

Informacja o planie polowań w sezonie 2015/2016 została już rozesłana pocztą elektroniczną i tradycyjną, jest oczywiście również dostępna do pobrania w dziale Ogłoszeń, dostępnym po zalogowaniu.

Darz Bór, Joanna Murzyn
12.06.2012 - Informacja o obowiązkowym treningu strzeleckim

Informuję, iż obowiązkowy trening strzelecki dla członków KŁ "Jarząbek" Kraków odbędzie się w dniu 28.06.2012 roku godz. 15 00, strzelnica myśliwska "Pasternik". Trening odbywa się na zasadach komercyjnych, tj. 20 pln/osobę. Regulacja celności lunety sztucera przez instruktora jest płatna dodatkowo.

Darz Bór
 

Darz Bór, Krzysztof Lenarczyk