Aktualności

31.01.2017 - Zwiększenie planu pozyskania dzików

Zarząd Koła informuje, że został wykonany plan pozyskania dzików, zakładany w Rocznym Planie Łowieckim 2016/2017 w obwodzie 140 (20 sztuk). W związku z tym wystąpiliśmy z prośbą do Nadleśnictwa Myślenice o zwiększenie planowanego pozyskania dzików (6 sztuk), zgodnie z sugestiami służb weterynaryjnych, pojawianiem się ciągle nowych zgłoszeń dotyczących szkód w uprawach rolnych oraz obserwacją dziczych watah na terenie naszego obwodu. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez wszystkie gminy oraz PZŁ, prośba została rozpatrzona pozytywnie.

Darz Bór, Joanna Murzyn
31.01.2017 - Kurs selekcjonerski dla myśliwych

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Okręgował Rady Łowieckiej w Krakowie dotyczącym kursu selekcjonerskiego dla myśliwych.

Kurs rozpoczyna się 20 marca 2017.

Darz Bór, Joanna Murzyn
31.01.2017 - Kurs podstawowy dla kandydatów na myśliwych

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Okręgował Rady Łowieckiej w Krakowie dotyczącym kursu podstawowego dla kandydatów na myśliwych.

Kurs rozpoczyna się 3 kwietnia 2017.

Prosimy zainteresowanych o sprawdzenie harmonogramu kursu, ponieważ uległ on zmianom.

Darz Bór, Joanna Murzyn
03.11.2016 - Życzenia

Drodzy Koleżanki i Koledzy,

W tym szczególnym dla nas dniu pragniemy złożyć wszystkim myśliwym, stażystom i sympatykom łowiectwa oraz ich rodzinom życzenia nieprzebranej radości z kotaktu z przyrodą, wielu zapadających w pamięć spotkań w kniei, oraz chwili wytchnienia na łonie natury. Ochoczego serca, bystrego oka i pewnej ręki. Niech Bór Darzy i św. Hubert ma w swej opiece, by było zdrowo i celnie.

W załączniku przesyłamy również życzenia z ZO PZŁ w Krakowie.

Za Zarząd,

Darz Bór, Joanna Murzyn
19.10.2016 - Inwentaryzacja dzików w Nadleśnictwie Myślenice

Dnia 23 października 2016 r. odbędzie się inwentaryzacja dzików w Rejonie Hodowlanym V (właściwym dla obwodu 140), jako część ogólnopolskiej inwentaryzacji dzików. Jako myśliwi, zostaliśmy poproszeni o włączenie się w tą akcję. W związku z tym Zarząd Koła podjął decyzję o odwołaniu polowania zbiorowego, które miało odbyć się tego dnia w obwodzie 34.

Zachęcamy Kolegów do wzięcia udziału w tej inwentaryzacji. Chętnych proszę o niezwłoczny kontakt z Podłowczym obwodu 140, Stanisławem Piwowarskim. Inwentaryzacja będzie miała przebieg zbliżony do inwentaryzacji przeprowadzonej w kwietniu...

Darz Bór, Joanna Murzyn
05.10.2016 - Plan polowań na sezon 2016/2017

Plan polowań zbiorowych na nowy sezon łowiecki został wysłany do członków i stażystów za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej. Jest też również dostępny w zakładce Forum, jako nowy wątek.

Darz Bór, Joanna Murzyn
20.09.2016 - Lanckorońskie Spotkanie z Kulturą Łowiecką

Galicyjski Oddział KKiKŁ zaprasza na

XVII Lanckorońskie Spotkanie z Kulturą Łowiecką.

Temat " SOKOLNICTWO " Gość wieczoru Zbigniew Bonczar

w Gminnym Ośrodku Kultury w Lanckoronie

ul. Krakowska 473, dnia 6 październik 2016r godz. 18.00

Darz Bór, Joanna Murzyn
19.09.2016 - Składka PZŁ na 2017 rok

Informujemy, że wysokość składki członkowskiej do PZŁ na 2017 rok wynosi:

a) składka normalna - 357 zł (320 zł składka + 37 zł ubezpieczenie)

b) składka ulgowa - 197 zł (160 zł składka + 37 zł ubezpieczenie)

Termin płatności składki na PZŁ za rok 2017 upływa z dniem 31.12.2016 r.

Składkę ulgową płacą ci Koledzy, którzy do 31.12.2016 skończą 70 lat oraz młodzież ucząca się i studiująca, która do 31.12.2016 nie ukończy 25 roku życia. Opłata z tytułu ubezpieczenia myśliwych od następstw nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej...

Darz Bór, Joanna Murzyn
19.09.2016 - Akcja szczepienia lisów przeciw wściekliźnie - 26.09-5.10.2016 r.

Wojewódzki  Inspektorat  Weterynarii w Krakowie informuje o akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w dniach od 26 września do 5 października 2016 r.

Darz Bór, Joanna Murzyn
16.09.2016 - Konkursy pracy psów myśliwskich w Niepołomicach

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego oraz Komisja Kynologiczna Okręgowej Rady Łowieckiej w Krakowie zapraszają wszystkich myśliwych, sympatyków kynologii do udziału w Regionalnych Field Trialsach oraz XXV Próby Pracy Wyżłów i Psów Myśliwskich Małych Ras im. Tadeusza Sanickiego które odbędą się w dniach 8 - 9 października na terenie Nadleśnictwa Niepołomice.

Darz Bór, Joanna Murzyn