Aktualności

21.05.2017 - Szkody w uprawach rolnych

Pojawiły się pierwsze zgłoszenia szkód w uprawach rolnych (ziemniaki). Prosimy o zintensyfikowanie polowania na dziki w obowdzie 140.

Darz Bór, Joanna Murzyn
09.05.2017 - Prośba z UG Słominiki o zwiększenie pozyskania dzików w obwodzie 34

Informujemy, że otrzymaliśmy pismo z UG Słomniki z prośbą o zwiększenie pozykania dzików w obwodzie 34. Burmistrz Gminy Słmniki informuje, że mieszkańcy uskarżają się na zbyt duże ich zagęszczenie na terenach sąsiadujących z obwodem nr 25 (KŁ "Kormoran"), zwłaszacza wsie Prandocin Wysiółek i Januszowice.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na problem zredukowania liczebności dzików w wskazanych lokalizacjach

Darz Bór, Joanna Murzyn
04.05.2017 - Zaproszenie na Konferencję pt. „Jeszcze Polska nie zginęła – wieś”
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Krakowie informuje, iż organizuje bezpłatny wyjazd na Konferencję pt. „Jeszcze Polska nie zginęła – wieś”, której tematyka dotyczy zagadnień współczesnego rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa w Polsce. Konferencja organizowana jest m.in. przez Ministerstwo Środowiska, Lasy Państwowe i Polski Związek Łowiecki w dniu 13 maja 2017 roku w Toruniu, w Hali Arena przy ul. Gen. J.Bema 73-89.
...
Darz Bór, Joanna Murzyn
28.04.2017 - Trening strzelecki

Zarząd KŁ "Jarząbek" informuje, że trening strzelecki odbędzie się na strzelnicy myśliwskiej w Krakowie na Pasterniku dnia 10 maja 2017 r. od godz. 16.00.

Darz Bór, Joanna Murzyn
27.03.2017 - Zmarł śp. Józef Majda

Z bólem zawiadamiamy, że po długiej chorobie zmarł członek naszego Koła, śp. Józef Majda. Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w kaplicy na cmentarzu w Polance, 28 marca o godzinie 15.00.

Darz Bór, Joanna Murzyn
17.03.2017 - Walne Zgromadzenie Członków KŁ "Jarząbek" w Krakowie

Zarząd Koła informuje, że Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego "Jarząbek" odbędzie się w sali wykładowej nr I na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków, dnia 20 kwietnia 2017 r. (czwartek), o godz. 17.30.

Plan Walnego Zgromadzenia zostanie przesłany do Kolegów w najbliższych dniach oraz będzie dostepny do pobrania po zalogowaniu w zakładce Dokumenty.

 

 

Darz Bór, Joanna Murzyn
31.01.2017 - Zwiększenie planu pozyskania dzików

Zarząd Koła informuje, że został wykonany plan pozyskania dzików, zakładany w Rocznym Planie Łowieckim 2016/2017 w obwodzie 140 (20 sztuk). W związku z tym wystąpiliśmy z prośbą do Nadleśnictwa Myślenice o zwiększenie planowanego pozyskania dzików (6 sztuk), zgodnie z sugestiami służb weterynaryjnych, pojawianiem się ciągle nowych zgłoszeń dotyczących szkód w uprawach rolnych oraz obserwacją dziczych watah na terenie naszego obwodu. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez wszystkie gminy oraz PZŁ, prośba została rozpatrzona pozytywnie.

Darz Bór, Joanna Murzyn
31.01.2017 - Kurs selekcjonerski dla myśliwych

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Okręgował Rady Łowieckiej w Krakowie dotyczącym kursu selekcjonerskiego dla myśliwych.

Kurs rozpoczyna się 20 marca 2017.

Darz Bór, Joanna Murzyn
31.01.2017 - Kurs podstawowy dla kandydatów na myśliwych

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Okręgował Rady Łowieckiej w Krakowie dotyczącym kursu podstawowego dla kandydatów na myśliwych.

Kurs rozpoczyna się 3 kwietnia 2017.

Prosimy zainteresowanych o sprawdzenie harmonogramu kursu, ponieważ uległ on zmianom.

Darz Bór, Joanna Murzyn
03.11.2016 - Życzenia

Drodzy Koleżanki i Koledzy,

W tym szczególnym dla nas dniu pragniemy złożyć wszystkim myśliwym, stażystom i sympatykom łowiectwa oraz ich rodzinom życzenia nieprzebranej radości z kotaktu z przyrodą, wielu zapadających w pamięć spotkań w kniei, oraz chwili wytchnienia na łonie natury. Ochoczego serca, bystrego oka i pewnej ręki. Niech Bór Darzy i św. Hubert ma w swej opiece, by było zdrowo i celnie.

W załączniku przesyłamy również życzenia z ZO PZŁ w Krakowie.

Za Zarząd,

Darz Bór, Joanna Murzyn