Zniesienie zakazu przemieszczania się

Z dniem 20 kwietnia 2020 r. zniesiony został zakaz przemieszczania się ludności, stąd też nie ma przeciwwskazań do wykonywania polowania. Należy pamiętać o zachowaniu odpowiednich zasad bioasekuracji w związku z COVID-19 oraz ASF.

Mam nadzieję, że sytuacja prawna ustabilizowała się i kolejne zaostrzenia nie będą wprowadzane. Proszę jednak o monitorowanie na bieżąco strony ZG PZŁ i ZO PZŁ w Krakowie.

Polowanie w czasie stanu epidemii prawnie dozwolone

Pełną wersję rozporządzenń można pobrać po zalogowaniu, w zakładce Komunikaty PZŁ

 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374) zarządza się, co następuje:

Nowy rok gospodarczy 2020/2021

Szanowni Koledzy, w dniu dzisiejszym (31.03.2020 r.) kończymy poprzedni rok gospodarczy. Z dniem jutrzejszym rozpoczynamy kolejny rok, ze względu na dwa zagrożenia rok wyjątkowy - z jednej strony rozprzestrzeniająca pandemia koronawirusa, z drugiej - również rozprzestrzeniający się - wirus ASF, który na szczęście nie dotyka ludzi, ale powoduje ogromne straty w gospodarce krajowej.

Odwołanie spotkań i wydarzeń w PZŁ

ZO PZŁ w Krakowie informuje, że od dnia 15 marca biuro Zarządu pozostaje zamknięte dla interesantów. Wszelkie sprawy należy uzgadniać drogą elektroniczną - adresy mailowe zostały podane na stronie internetowej ZO PZŁ w Krakowie lub telefonicznie.

Z powodu panującej epidemii w naszym kraju zostały odwołane wszelkie szkolenia, spotkania, posiedzenia komisji w ZO PZŁ Kraków. Przełożony został również kurs dla nowowstępujących oraz selekcjonerów. Daty kursów i szkoleń zostaną podane gdy zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi zostanie ograniczone.

Przeszukania terenu - obwód 34

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną na terenie Polski przeszukania terenu zostały odwołane i zostaną przeprowadzone w innym terminie.

 

Szanowni Koledzy, w dniu 21 marca odbędą się przeszukiwania terenu obwodu 34 pod kątem pojawienia się zwłok dzików. Zbiórka o godz. 9.00 u kol. Tomasza Samburskiego. Podczas przeszukiwań będzie obecny przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie.

Po przeszukaniach przewidziano ognisko.

Nowa strona KŁ "Jarząbek"

Szanowni Koledzy,

Z przyjemnością informuję, że została uruchomiona nowa strona naszego Koła. Część ogólna jest dostępna dla wszystkich, natomiast po zalogowaniu użytkownicy mają dostęp do rozszerzonego panelu uzupełnionego o informacje z PZŁ, Zarządu Koła, plan polowań zbiorowych, plan roku gospodarczego czy skład członkowski. Strona wciąż jest uzupełniana, brakujące treści wkrótce zostaną dodane.

Jeśli ktoś dysponuje materiałami, które warto by umieścić na stronie, proszę o informację.