Zniesienie zakazu przemieszczania się

Z dniem 20 kwietnia 2020 r. zniesiony został zakaz przemieszczania się ludności, stąd też nie ma przeciwwskazań do wykonywania polowania. Należy pamiętać o zachowaniu odpowiednich zasad bioasekuracji w związku z COVID-19 oraz ASF.

Mam nadzieję, że sytuacja prawna ustabilizowała się i kolejne zaostrzenia nie będą wprowadzane. Proszę jednak o monitorowanie na bieżąco strony ZG PZŁ i ZO PZŁ w Krakowie.

Polowanie w czasie stanu epidemii prawnie dozwolone

Pełną wersję rozporządzenń można pobrać po zalogowaniu, w zakładce Komunikaty PZŁ

 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374) zarządza się, co następuje:

Nowy rok gospodarczy 2020/2021

Szanowni Koledzy, w dniu dzisiejszym (31.03.2020 r.) kończymy poprzedni rok gospodarczy. Z dniem jutrzejszym rozpoczynamy kolejny rok, ze względu na dwa zagrożenia rok wyjątkowy - z jednej strony rozprzestrzeniająca pandemia koronawirusa, z drugiej - również rozprzestrzeniający się - wirus ASF, który na szczęście nie dotyka ludzi, ale powoduje ogromne straty w gospodarce krajowej.

Odwołanie spotkań i wydarzeń w PZŁ

ZO PZŁ w Krakowie informuje, że od dnia 15 marca biuro Zarządu pozostaje zamknięte dla interesantów. Wszelkie sprawy należy uzgadniać drogą elektroniczną - adresy mailowe zostały podane na stronie internetowej ZO PZŁ w Krakowie lub telefonicznie.

Z powodu panującej epidemii w naszym kraju zostały odwołane wszelkie szkolenia, spotkania, posiedzenia komisji w ZO PZŁ Kraków. Przełożony został również kurs dla nowowstępujących oraz selekcjonerów. Daty kursów i szkoleń zostaną podane gdy zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi zostanie ograniczone.

Przeszukania terenu - obwód 34

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną na terenie Polski przeszukania terenu zostały odwołane i zostaną przeprowadzone w innym terminie.

 

Szanowni Koledzy, w dniu 21 marca odbędą się przeszukiwania terenu obwodu 34 pod kątem pojawienia się zwłok dzików. Zbiórka o godz. 9.00 u kol. Tomasza Samburskiego. Podczas przeszukiwań będzie obecny przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie.

Po przeszukaniach przewidziano ognisko.